Robin Wakeham

”Samarbetet med andra yrkesgrupper är ovärderligt”

”I Praktikertjänst får jag det bästa av två världar. Jag är både anställd och verksamhetschef vilket ger både trygghet och möjlighet till utveckling”, säger Robin Wakeham.

Robin Wakeham har arbetat som sjukgymnast i både Sverige och utomlands sedan 2001. Nu ansvarar han tillsammans med Joacim Heuer, sjukgymnast, för Praktikertjänstmottagningen Fysiocenter Odenplan.

Fysiocenter Odenplan har sina lokaler i Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Här finns en stor familjeläkarmottagning, ett flertal specialistmottagningar, röntgen och laboratorium, vilka tillsammans skapar ett kollegialt nätverk.

– Möjligheten till samarbete med övriga professioner i huset är ovärderligt. Det gör att våra patienter får snabbare lösning till sin smärtproblematik, säger Robin Wakeham.

Robins entreprenörsanda kommer väl på plats i Praktikertjänst. Genom samordning av administration, marknadsföring, juridik och mycket annat frigörs tid att driva och utveckla den verksamhet som man är ansvarig för.

– Som sjukgymnast i Praktikertjänst för jag en stabil plattform att stå på och mer tid att utveckla verksamheten. Som egen företagare måste jag sköta allt själv. Nu har jag det stora företagets resurser i ryggen, säger Robin Wakeham.

3 SNABBA FRÅGOR:

Största utmaningen framöver? Att identifiera det viktigaste i mitt privatliv och mitt företag. Sedan ha modet att välja bort allt annat.

Vad gör du helst på fritiden? Vara minst 2 timmar per dag med min fru och barn, träna dagligen minst 1 timme, skriva på mina böcker dagligen minst 1 timme.

Hur ser ditt liv ut om fem år? Jag och min kompanjon Joachim Heuer driver Fysiocenter Odenplan som nu har 20 stycken heltidsarbetande sjukgymnaster. Jag har publicerat min tredje bok. Jag och min familj är välmående och spenderar cirka 2 månader om året utomlands.

Fysiocenter Odenplan står inför ett stort kvalitetsarbete, verksamheten ska kvalitetsdiplomeras.

Kvalitet, miljö och säkerhet är viktigt för verksamheten. Att ha fokus på kvalitet säkerställer en god och säker vård samt gör vården smidig och effektiv för patienter och medarbetare. Det ger också en möjlighet att presentera de kvalitetsresultat som verksamheterna har behov av och som omvärlden efterfrågar.

Med hjälp och stöd av Praktikertjänsts ledningssystem är det lättare att leva upp till omvärldens krav inom kvalitet och patientsäkerhet.

– Praktikertjänst gör det extremt lätt och det finns inga ursäkter att inte göra detta. Jag kommer att gå kursen kvalitetsdiplomering för sjukgymnaster då man under en dag arbetar fokuserat med att dokumentera verksamhetens rutiner, med aktivt stöd och handledning, säger Robin Wakeham.